Home

VINDOMMENS

FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Vindommens fiskevårdsområdesförening

Vindommen är belägen inom tre socknar i Östergötland och Kalmar - Hannäs, Tryserum och Ukna. Sjön är ca 13 km lång och har en  yta om ca 1400 ha.


Vindommens fiskevårdsområdesförening registrerades av Länsstyrelsen i Östergötland 1992 efter att ägarna till drygt 70 fastigheter runt sjön bestämt sig för att samordna fisket i Vindommen.


Föreningen förvaltar aktivt fiskemöjligheterna i den vackra sjön.

Hos oss kan du köpa fiskekort och ta del av föreningens verksamhet. 

Om Vindommen

Den mycket flikiga sjön har en strandlinje på c:a 50 km och stränderna är sparsamt exploaterade för bebyggelse. Vattenkvalitén är mycket god men ganska näringsrik, Ph-värdet är c:a 7,5. Största djup c:a 23 meter och med ett medeldjup på 9,5 meter.


Vindommen är den största i Tjustbygden, den ligger inom de tre socknarna Hannäs, Tryserum och Ukna. . Vindommen är mest känd för sin goda tillgång på gös.