Regler

FISKEREGLER

Våra fiskeregler finns till för att skapa ett trevligt fiske för alla som gästar våra fiskevatten. Du har ansvar för att ta del av de regler och lagar som gäller för det vatten du har tänkt att fiska i, och fiske får inte ske innan du tagit del av dessa.


Tack för att du följer och respekterar våra fiskeregler!


Fiskeregler

  • Fiskekortet gäller för fiske med handredskap. 

  • Handredskapsfiske i Vindommen upplåtes mot avgifter till allmänheten.

 

  • I begreppet handredskapsfiske inkluderas i detta fall även s.k. dragrodd och trolling (med motor) dock krävs särskilda fiskekort och antal spön maximeras till 2 spön per fiskekort och 6 spön per båt.

 

  • Årskort löper 12 månader från tecknandet. Samtliga fiskekort gäller för familj, dvs två personer som lever i äktenskap eller i äktenskapsliknande former inklusive barn under 16 år.

 

  • Förbud gäller för allt kortfiske inom ett avstånd av 100 meter till utmärkta fasta redskap.

 

  • Fiskekort skall alltid medföras vid fiske. Representanter för fiskevårdsområdet har rätt att kontrollera att giltigt fiskekort finns.

Fångstbegränsningar och minimi-/maximimått för gös och gädda

Gös                       

minimimått  45 cm                 

maximimått  70 cm

Gädda                  

minimimått  50cm                 

maximimått  80 cm

 

Av gädda begränsas fångsten som får tas upp till max 3 fiskar per fiskekort och dygn. För gös gäller max 1 st. fisk per dygn och kort.

  • Fiskekortet är förbrukat efter dess kvot är uppfylld.​

​​

  • Fiskekortsinnehavaren är skyldig att informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler.

​​

  • Överträdelser av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkats och leder i allmänhet till polisanmälan.​

Fisketillsyn

För att se till att fiskereglerna efterföljs har föreningen utsett ett antal tillsynspersoner som efter genomförd utbildning registrerats och fått ett förordnande av Länsstyrelsen. Dessa är i nuläget:

 

Alexander Ask, Skårsjö – Valdemarsvik

Mats Carlsson, Myckelycke – Västervik

Fredrik Daveby, Löckerum – Västervik

Mattias Eriksson, Sjöände – Åtvidaberg

Michael Piotrowski, Bredal - Åtvidaberg