Om

OM VINDOMMEN

Vindommens fiskevårdsområdesförening registrerades av Länsstyrelsen i Östergötland 1992 efter det att ägarna till drygt 70 fastigheter i Hannäs socken, Åtvidabergs kommun, Tryserums socken, Valdemarsviks kommun, Ukna socken, Västerviks kommun bestämt sig för att samordna fisket i Vindommen.

Föreningen har sedan dess aktivt förvaltat fiskemöjligheterna i den vackra sjön.

I Vindommen har det bildats ett fiskevårdsområde med cirka 100 medlemmar/fastighetsägare.

Om

Vindommen

Vindommen är den största och kanske också den vackraste sjön i Tjustbygden. Sjön är belägen inom tre socknar, nämligen Hannäs, Tryserum och Ukna. Ytan är ca 1400 ha, vilket ungefär motsvarar 2 000 fotbollsplaner! Fågelvägen är sjön ca 13 km lång. Sjöns omkrets är ett flertal mil pga. alla vidlyftiga vikar.

 

Nästan hälften av stränderna kring Vindommen är skogsbeväxta. En fjärdedel består av odlingar och resterande är berg och klippor. Det är förvånansvärt lite bebyggt kring sjön, vilket underlättar för båtresenärer att kunna göra strandhugg lite varstans.


Stränderna är ofta kantade med pors, klibbal, jolster, vide och sälg. I vikarna finns företrädesvis vit och gul näckros samt bred kaveldun.

 

Sjön ligger 25 meter över havet och sjödjupet är kraftigt varierande. Det största uppmätta djupet är cirka 25 meter. Till största delen är sjön emellertid relativt grund, medeldjupet är 6-9 meter.


Avrinningen från Vindommen sker genom Vindån. Vid högvatten kan avrinningen vara 8,5 kubikmeter i sekunden.

Våra Fiskar

Det finns gott om gädda, gös, abborre, mört, braxen och sarv i Vindommen.


Gösen är inplanterad sedan en lång tid tillbaka och har förökat sig bra på gäddan och abborrens bekostnad. Gösen trivs bäst i de djupare vattnen.


Dessutom förekommer löja, lake, sutare och nors, men inte så talrikt.


Ålstammen har på senare år minskat och här gäller fiskeförbud.

Aborre

Björkna

Gädda

Gös

Lake

Mört

Andreas Rydén

Öndal - Västervik

Ledamot

Annarella Svensson

Solvestad - Åtvidaberg

Ledamot

Fredrik Daveby

Löckerum - Västervik

Ledamot

Henrik von Schoultz

Solvestad - Åtvidaberg

Ledamot

Karl Danielsson

Skårsjö - Valdemarsvik

Ordförande

Mattias Eriksson

Sjöände - Åtvidaberg

Ledamot

Mats Carlsson

Myckelycke - Västervik

Ledamot

Nils Ringborg

Öjelsbo - Valdemarsvik

Ledamot